Meridin s.r.o.
Projektová činnost ve výstavbě
Meridin s.r.o.
Projektová činnost ve výstavbě
Meridin s.r.o.
Projektová činnost ve výstavbě

PROJEKTOVÁNÍ

stavby rodinných domů

stavby bytových domů

stavební úpravy a rekonstrukce

průmyslové stavby

technické stavby

činnost směřující k přípravě staveb a získání potřebných stavebních povolení

poradenská činnost

stavební i technický dozor

Firma Meridin, s.r.o. zajišťuje, s ohledem na specifiku stavebního díla, komplexní služby tak, aby investor mohl hotové stavební dílo pouze převzít a užívat.

Pokud si investor přeje, zajišťujeme vše od vytipování pozemku, převodu vlastnických práv k nim, až po uvedení stavebního díla do provozu, včetně potřebných řádů a provozních předpisů, nutných ke kolaudaci a provozování díla.