Nabízíme

Firma Meridin, s.r.o. zajišťuje, s ohledem na specifiku stavebního díla, komplexní služby tak, aby investor mohl hotové stavební dílo pouze převzít a užívat. Pokud si investor přeje, zajišťujeme vše od vytipování pozemku, převodu vlastnických práv k nim, až po uvedení stavebního díla do provozu, včetně potřebných řádů a provozních předpisů, nutných ke kolaudaci a provozování díla.

PROJEKTOVÁNÍ:

 

  • stavby rodinných domů
  • stavby bytových domů
  • stavební úpravy a rekonstrukce
  • průmyslové stavby
  • technické stavby

 

Tyto činnosti zajišťujeme ve spolupráci s dalšími partnery specializovaných profesí.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Činnost směřující k přípravě staveb a získání potřebných stavebních povolení.

  • poradenská činnost
  • stavební i technický dozor